strona główna
2020-08-24 

Siłownie zewnętrzne w Chróścinie, Bolesławcu, Mieleszynie i Żdżarach


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Na terenie Gminy Bolesławiec dwie aktywne organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie "Pomocny Dom" oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic zrealizowały dwa bliźniacze granty polegające na budowie siłowni zewnętrznych w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez naszą LGD. Celem realizowanego projektu grantowego było zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD lepszego dostępu do ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez rozwój obiektów tej infrastruktury.

 

Siłownie powstały w ramach zadań zrealizowanych przez 2 stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenia "Pomocny Dom"

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróścin i Bolesławiec
Kwota grantu:  48 270 zł

 

  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic

Tytuł zadania: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i Żdżary
Kwota grantu:  48 270 zł 

Każda z powstałych siłowni została wyposażona w 8 urządzeń do ćwiczeń tj.: biegacz, orbitek, serfer, krzesło do wyciskania, motyl, wioślarz, jeździec oraz rower.
Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Bolesławcu

Siłownia w Chróścinie

Siłownia w Chróścinie

Siłownia w Chróścinie

Siłownia w Chróścinie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Mieleszynie

Siłownia w Żdżarach

Siłownia w Żdżarach

Siłownia w Żdżarach
  

Copyright © 2007-2010 by WS