strona główna
2020-08-24 

Altany - miejsca spotkań lokalnych społeczności


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Mieszkańcy Żdżar, Chróścina oraz Goli mogą się cieszyć z powstałych na terenie tych miejscowości altan. Wszystko to dzięki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdżarach, która w ramach projektu grantowego pt. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli” realizowanego przez naszą LGD  zrealizowała jedno z zadań polegające na budowie 3 altan.  Na druhów strażaków zawsze można liczyć.

Grantobiorca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach
Tytuł zadania: Budowa 3 altan turystycznych na terenie Gminy Bolesławiec
Cel zadania: Zapewnienie mieszkańcom wsi Żdżary, Chróścin i Gola  dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez wybudowanie trzech altan turystycznych.
Kwota grantu:  20 550zł

 


Altana w Chróścinie Altana w Goli Altana w Goli
Altana w Żdżarach Altana w Żdżarach  

Copyright © 2007-2010 by WS