strona główna
2022-04-13 

Przegląd kulinarny


„Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Przegląd kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w przeglądzie kulinarnym.

Organizatorem przeglądu pod nazwą: Przegląd kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z siedzibą w Brzezinach, przy ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny oraz „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie, przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

Przegląd jest organizowany w związku z realizacją projektu współpracy pt.: „Ekologiczna Kraina Obszaru Bab Aktywnych i Kreatywnych” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin zgłoszeń: 01 maja do 30 czerwca 2022 roku.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają nagrody w postaci talonu o wartości 5500 zł do realizacji w wyznaczonym sklepie z artykułami AGD.

Cele przeglądu

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego wśród członkiń KGW w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów kulinarnych.
  2. Promocja i popularyzacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja Kół, które aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska.
  3. Promocja produktu lokalnego oraz pogłębianie wiedzy o potrawach i kulturze regionu.
  4. Zachęcanie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, tworzenie więzi wspólnotowej i rozwój tożsamości regionalnej.

 Warunki i zasady udziału w przeglądzie określa Regulamin przeglądu (do pobrania poniżej).

==================================

MATERIAŁY DO POBRANIA

Formularz uczestnictwa w formacie docx   należy wypełnić komputerowo

Osoby do kontaktu w "Między Prosną a Wartą"- LGD:
Marzena Kaczmarek, Patrycja Chrzan tel: 62 78 13 928, 62 78 13 929, 601 616 560
 


Copyright © 2007-2010 by WS