strona główna
2019-07-24 

g1


Projekt grantowy: Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna w: Lututowie, Hucie, Piaskach, Bolesławcu, Żdżarach, Mieleszynie, Chróścinie i Goli

L.p.

Grantobiorca

Nazwa zadania

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lututowie

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem rekreacyjnym przy OSP Lututów

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie

Utwardzenie placu przy muszli koncertowej i remizie OSP w Hucie

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach

Budowa placu zabaw na terenie jednostki OSP w Piaskach

4.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W LUTUTOWIE

IZBA PAMIĘCI ZIEMI LUTUTOWSKIEJ

5.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH

Budowa 3 altan turystycznych na terenie Gminy Bolesławiec

6.

Stowarzyszenie "Pomocny Dom"

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Chróścin i Bolesławiec

7.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Mieleszyn i ŻdżaryCopyright © 2007-2010 by WS