strona główna
2019-07-24 

g 3


Projekt grantowy: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów.

L.p.

Grantobiorca

Nazwa zadania

1.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieruszowie

RENOWACJA I RESTAURACJA ZABYTKOWEJ AMBONY W KOŚCIELE CMENTARNYM ŚWIĘTEGO ROCHA W KUŹNICY SKAKAWSKIEJ

2.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŻDŻARY I WIEWIÓRKA

Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec

3.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie

4.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI MIELESZYNA, MIELESZYNKA I OKOLIC

Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Mieleszynie

5.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIONCE

Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD

6.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻDŻARACH

Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach

7.

Gmina Bolesławiec

Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej

8.

Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną

Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej

Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa

Przebudowa obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego.

11.

Stowarzyszenie Klub Seniora 50+

Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległościCopyright © 2007-2010 by WS