strona główna
2021-06-07 

Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmianę umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą


W związku z przekazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 31 maja 2021 r. formularzem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które wynikają z istotnych zmian warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARC-CoV-2 pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami zachęcamy do wnikliwej lektury przedmiotowych dokumentów.

Wystąpienie o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez projekt ocenę punktową przyznaną mu przez Lokalną Grupę Działania, powinno być poprzedzone uzyskaniem opinii właściwego organu decyzyjnego LGD. Opinia to powinna potwierdzać, że wnioskowana zmiana nie wpłynęłaby na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego.

Pobierz załącznik: Aneks_19.2_Premie_COVID (pdf)

www.lodzkie.pl


wróć

Copyright © 2007-2010 by WS