strona główna
2020-12-28 

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy i aneksu do umowy


Informujemy, że wprowadzony został zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
  • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
  • Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Ponadto przekazana została do stosowania wersja elektroniczna wzoru formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

W załączeniu:

Wzór umowy w wersji 5z wraz z załącznikami (plik spakowany rar)

Wzór aneksu do umowy w wersji 4z i wcześniejszych (plik pdf)


wróć

Copyright © 2007-2010 by WS