strona główna
2020-09-28 

Walne sprawozdawczo - wyborcze


24 września 2020 r. w Wieruszowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. Podczas zebrania przyjęto sprawozdania finansowe i merytoryczne za ubiegły rok.

Ponadto w związku z zakończeniem kadencji obecnych władz, dokonano wyboru nowego Zarząd jak i Komisji Rewizyjnej. Po 15 latach pracy na rzecz LGD z funkcji członka Zarządu zrezygnowała Pani Grażyna Wójciak, która była jedną z osób tworzących naszą organizację. Całemu Zarządowi, w szczególności P. Wójciak dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Do Zarządu stowarzyszenia na nową kadencję wybrano: P. Ewę Grela, P. Iwonę Głowacką, P. Teresę Piotrowicz, P. Andrzeja Szymanka, P. Piotra Zawadę oraz nowego członka Zarządu Panią Magdalenę Strugała. Nowo wybranemu Zarządowi życzymy samych sukcesów, miłej współpracy i dużo satysfakcji z pracy społecznej w ramach naszej LGD.


wróć

  

Copyright © 2007-2010 by WS