strona główna
2020-03-20 

Informacja dla beneficjentów


Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Przypominamy, że w szczególnych okolicznościach  istnieje możliwość  zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), które mówi o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności , w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia.

Przepis ten może mieć zastosowanie, gdy na skutek epidemii koronawirusa beneficjent nie był stanie dochować terminów czynności do których był zobowiązany. Należy zwrócić uwagę, że co prawda nie ma możliwości wydłużenia terminu na wykonanie określonych czynności, ale jest możliwość przywrócenia terminu na ich wykonanie. W każdej sprawie należy kontaktować się indywidualnie z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zajmującym się realizacją operacji.

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

TUTAJ jest odnośnik do rozporządzenia


wróć

Copyright © 2007-2010 by WS