strona główna
2019-05-13 

PRZYZNANO PÓŁ MILIONA


W ubiegły czwartek odbyło się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

 • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
 • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Umowy podpisywali grantobiorcy z Prezesem Naszej LGD Panią Teresą Piotrowicz. W spotkaniu również wzięli udział: Andrzej Szymanek – Wiceprezes LGD, Piotr Zawada – Sekretarz LGD ,  Andrzej Górczyński - członek zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Edyta Michalska - dyrektor departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Przypominamy, że w naborze nr 2/2018/G zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pomoc otrzymali:

 1. Gmina Czastary na „Przebudowę Centrum Kultury w Kątach Walichnowach”;
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów na „Przebudowę Centrum Kultury w Radostowie Pierwszym”;
 3. OSP w Osowej na „Modernizację świetlicy w Osowej”;
 4. OSP w Dymkach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Dymkach”;
 5. OSP w Lipiczu na „Wykonanie remontu dachu na remizie OSP część świetlicowa”;
 6. OSP w Kluskach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach”;
 7. OSP w Łękach na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Łęki”.

Natomiast w naborze 3/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, pomoc otrzymali:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NNMP w Wieruszowie na „Renowacje i Restauracje zabytkowej ambony w kościele Cmentarnym Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej”;
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka na „Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec”;
 3. Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki na realizację grantu pt. „Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie”;
 4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Mieleszynie”;
 5. OSP w Kamionce na „Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD”;
 6. OSP w Żdżarach na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach”;
 7. Gmina Bolesławiec na realizację grantu pt. „Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej”;
 8. Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną” na realizację grantu pt. „Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin”;
 9. OSP w Klonowej na „Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa”;
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa na „Przebudowę obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego”;
 11. Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ na realizację grantu pt. „Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległości”.

Łącznie na terenie powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa zostało rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.


wróć

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /lgd/foto_news/531/pokaz_foto_news.php on line 22
  

Ta strona przeglądana była 2022164 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS