strona główna
2019-04-26 

Nowe boisko i siłownia w Swobodzie


Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Ekorozwoju wsi Swoboda otrzymało środki na realizację operacji: „Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie”.

Beneficjentowi przyznano pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 57 000 zł. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

Celem projektu jest: Zapewnienie mieszkańcom wsi Swoboda oraz przyległym miejscowościom tj. Kłoniczki i Bielawy dostępu do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej w Swobodzie.

Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Problemem mieszkańców Swobody i innych okolicznych miejscowości był brak miejsc służących rekreacji. Zrealizowana operacja w znacznym stopniu łagodzi ten problem. We wsi Swoboda powstało boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Realizacja operacji przyczyniła się również do wzrostu aktywności lokalnej społeczności. Stanowi inspirację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

 


wróć
  

Ta strona przeglądana była 1977283 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS