strona główna
2019-04-26 

Sewing zakupił nowe maszyny i urządzenia ze środków LEADER


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania firma ZPHU SEWING ROBERT KMIECIK otrzymała środki finansowe na rozwój prowadzonej działalności.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 49 619 zł na realizację operacji pt.: „Zakup innowacyjnych urządzeń i maszyn do krojowni i szwalni”. Kwota ta stanowić będzie refundację części poniesionych przed przedsiębiorcę kosztów.

Czas realizacji operacji: od 9 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

W ramach operacji przedsiębiorca zakupił: 2 maszyny do ciężkiego szycia, ploter, stanowisko komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem oraz zestaw do fotodigitalizacji zintegrowany z aparatem fotograficznym i stanowiskiem komputerowym. Dzięki poczynionym inwestycją zwiększyła się efektywność produkcji oraz konkurencyjność firmy na rynku. Utworzone zostały 2 miejsca pracy.


wróć

  

Copyright © 2007-2010 by WS