strona główna
2018-06-12 

Gabinet opieki nad zwierzętami domowymi.


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

 

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania osoba fizyczna nieprowadzaca działalności gospodarczej  otrzymała środki na realizację operacji: „Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi”.

Beneficjent otrzymał pomoc w ramach budżetu „Między Prosną a Wartą” – LGD w wysokości 70 000 zł. Kwota ta stanowi tzw. "premię" do wykorzystania przez przez beneficjenta. Wkład własny nie był wymagany.

Czas realizacji operacji: od września 2017 r. do kwietnia 2018 r.

W ramach operacji założona została działalność gospodarcza. Utworzone zostało jedno miejsce pracy (samozatrudnienie). Zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia działalności. Beneficjent prowadzi działalność w zakresie zabiegów hosmetycznych i higienicznych dla zwierząt domowych.

 


wróć

  

Copyright © 2007-2010 by WS