Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2012-12-12 

Odnowa i rozwój wsi 2012


 

Zarzad Województwa Łódzkiego

na wniosek


 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na:
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi

      - termin składania wniosków: 31.12.2012  r. - 27.01.2013 r.

      - limit dostępnych środków: 1 214 678,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 26 lub 26A w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: www.lodzkie.pl.

 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - uzyskanie minimum 14 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju "Między Prosną a Wartą".

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek      Kierownik biura   tel.: 62 78 13 928, kom. 601 616 560

Pracownicy biura                                   tel.: 62 78 13 929, kom. 601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Ogłoszenie prasowe

LegislacjaUwaga !!!

Wnioski należy przygotować w trzech egzeplarzach, z których dwa składa się w LGD,
a jeden z potwierdzeniem złożenia pozostaje u wnioskodawcy.


 Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie pomocy znajdują się w spakowanym pliku ZIP. 


Uwaga! Zasady pobierania i instalacji Adobe Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej zawiera Załącznik nr 1 do instrukcji znajdującej się wśród dokumentów aplikacyjnych.

 


>>pobierz dokumenty aplikacyjne<<


Uwaga!  Obowiązująca wersja wniosku to: ODL_WNIOSEK_5z.xlsx.

Pola 1, 2, 3 wniosku zostały wypełnione przez LGD, nie należy zmieniać ich zawartości.

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Paczka zawiera:

 • Wniosek o przyznanie pomocy
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy
 • Wzór zestawienia rzeczowo-finansowego operacji stanowiącego załącznik do umowy o przyznanie pomocy
 • Wzór weksla niezupełnego in-blanco
 • Wzór deklaracji do weksla niezupełnego in-blanco
 • Wniosek następcy o przyznanie pomocy
 • Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie pomocy

 


 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o płatność znajdują się w spakowanym pliku ZIP


>>pobierz dokumenty<<

 

Paczka zawiera:

 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 • Sprawozdanie z realizacji operacji
 • Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji operacji
 • Ankieta monitorująca realizację operacji
 • Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej realizację operacji

 


 

Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:

Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania


  Załącznik nr 1 

  Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza (wniosek w formacie *.doc)

 wróć
NEWSLETTER
 
 
środa 04  października  2023Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS