Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2013-09-02 

Zapytania ofertowe archiwalne


I. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 szt. pieczątek wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jako załączniki do e-maila na adres lgd.wieruszow@wp.pl

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (wzór - format pdf)

3. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

II. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na na materiały  wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jako załączniki do e-maila na adres lgd.wieruszow@wp.pl

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (wzór - format pdf)

3. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

III. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na przewóz osób, uczestników warsztatów na temat identyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych - Smaki Ziemi Łódzkiej

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jako załączniki do e-maila na adres lgd.wieruszow@wp.pl

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (wzór - format pdf)

 

IV. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę foteli biurowych wg specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jako załączniki do e-maila na adres lgd.wieruszow@wp.pl lub osobiście w biurze LGD

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

V. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wg specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, jako załączniki do e-maila na adres lgd.wieruszow@wp.pl lub osobiście w biurze LGD

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

VI. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na na materiały  biurowe wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

VII. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na ladę promocyjno - wystawienniczą wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

VIII. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na artykuły biurowe wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

IX. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej torby promocyjne wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

X. "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na przewóz osób, uczestników targów "Na styku kultur" w łodzi wg załączonej specyfikacji

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 


Wieruszów, dnia 16.03.2012 r.

SPROSTOWANIE

Informujemy, że w treści Zaproszeń do złożenia ofert cenowych na:

  • wykonanie altan, stołów i ławek oraz huśtawek,
  • stworzenie wycieczki wirtualnej,
  • stoły do szachów i tablic drewnianych,
  • dostarczenie folderów informacyjno-promocyjnych,
  • wykonanie i montaż stojaków rowerowych i koszy,
  • wykonanie tablic informacyjnych

nastąpiła omyłka.

W związku z tym z treści tych Zaproszeń zostaje wykreślony zapis: ” na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.”.


XI.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie altan, stołów i ławek oraz huśtawek

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stworzenie wycieczki wirtualnej

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

3. Dodatkowe informacje dotyczące zadania

 

XIII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stoły do szachów i tablic drewnianych

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XIV.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie folderów informacyjno-promocyjnych

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

3. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

 

XV.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż stojaków rowerowych i koszy

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XVI.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablic informacyjnych

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XVII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie nasadzenia roślin

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

3. Załacznik do Zapytania ofertowego - przedmiar prac (format pdf)

 

XVIII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przewóz osób, uczestników warsztatów - Smaki Ziemi Łódzkiej 2012

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XIX.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przewóz osób, uczestników warsztatów - Smaki Ziemi Łódzkiej 2013

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1.Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

 

XX.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup programu antywirusowego

Oferty prosimy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z wzorem zamieszczonym na naszej stronie internetowej w sposób opisany w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

Poniżej znajdują się linki do Zapytania ofertowego i Wzoru formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe i formularz ofertowy (format pdf)

2. Formularz ofertowy (do edycji - format doc)

XXI.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie stacjonarnego zestawu komputerowego

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

 

XXII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie komputera przenośnego

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

 

XXIII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie dysku sieciowego

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

XXIV.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie aparatu fotograficznego z kartą pamięci

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

XXV.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie laminatora biurowego

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

XXVI.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie niszczarki biurowej

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)

 

XXVII.  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie programu płacowo-kadrowego

Szczegółowy opis przedmiotu dostawy:

1. Zapytanie ofertowe (format pdf)


wróć
NEWSLETTER
 
 
sobota 13  kwietnia  2024Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS