Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2010-03-09 


 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego
na wniosek
 "Między Prosną a Wartą" -  Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

      - termin składania wniosków: 15.02.2010  r. - 08.03.2010 r.

      - limit dostępnych środków: 371 602,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek        Kierownik biura   tel.: 601 616 560

Wiesław Świątkowski     Pracownik biura  tel.: 601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Ogłoszenie prasowe     [650 kB]

Informacja dla beneficjentów
[82 kB]Wzory wniosku o przyznanie pomocy i innych niezbędnych dokumentów:

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.  

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów:

  1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów:

  1. Formularz Wniosku o płatność dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla małych projektów w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:


Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania
[236 kB]


Załącznik nr 1
[254kB]  

 

Kryteria wyboru małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi określone przez  "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania
[32 kB]

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
[290 kB]

  Procedura odwoławcza
[290 kB]

  Wzór umowy
[1200 kB]


Wniosek o wyprzedzające finansowanie:

 Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013  (wersja do edycji)
[698 kB]

Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013
[541 kB]

 Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013

wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 08  sierpnia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS