Między prosną a Wartą
strona główna
Kontakt z nami:

Aby otrzymać odpowiedź
proszę wpisać adres e-mail
(pole nie obowiązkowe):

Poniżej prosimy wpisać
wynik działania 2+3

2010-02-08 

NABÓR ZAKOŃCZONY !!!


 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego
na wniosek
 "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania za pośrednictwem "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
operacje odpowiadające warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

      - termin składania wniosków: 08.03.2010  r. - 06.04.2010 r.

      - limit dostępnych środków:    177 233,00

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie  "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania, ul.Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.8.00- 14.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej  "Między prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania: www.lgd-wieruszow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Marzena Kaczmarek       Kierownik biura   tel.:  0-601 616 560

Wiesław Świątkowski      Pracownik biura  tel.:  0-601 861 060

Można korzystać również z pośrednictwa poczty internetowej lgd.wieruszow@wp.pl

Ogłoszenie prasowe [650 kB]

Informacja dla beneficjentów [82 kB]Wzory wniosku o przyznanie pomocy i innych niezbędnych dokumentów:

 

Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

 

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:  

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 3. 1) Ekonomiczny Plan Operacji

  2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

  3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (…)

 4. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 5. 1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

  2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 6. Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 7. Wzór formularza umowy przyznania pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:  

 1. Formularz Wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”Dokumenty związane w wyborem wniosku przez LGD:

 

 Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru operacji w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nieroliczej", określone przez "Między Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania [204 kB]

 Załącznik nr 1  [254kB]  

 Kryteria wyboru operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"   [306 kB]

  Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju [290 kB]

  Procedura odwoławcza [260 kB]


Wniosek o wyprzedzające finansowanie:

   Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013  (wersja do edycji)
[698 kB]

  Wniosek o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013
[541 kB]

  Instrukcja wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie dla działań osi 4 Leader, objętej PROW na lata 2007-2013


wróć
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 08  sierpnia  2022Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona Internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Copyright © 2007-2010 by WS