strona główna
2016-01-18 

Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnaych przy zabytkach

Informujemy, że do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: 
http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje2016-01-14 

Informacja dla beneficjentów zobowiązanych do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2016 roku.

Przypominamy, że:
• beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku;

• beneficjenci realizujący operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „małe projekty”, którzy otrzymali płatność końcową w 2014 roku;

zobowiązani są do złożenia ankiety monitorującej do 31 stycznia 2015 r.

  więcej >>


2015-12-11 

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy mieszkańców Powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020". Dokument jest niezbędny w celu np. pozyskania dodatkowych źródeł finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Zebranie odbędzie się 14 grudnia 2015 r o 15:00 w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, I piętro, sala nr 27.  Zapraszamy !

Zapraszamy Państwa do udziału w zebraniu oraz do zgłaszania uwag/wniosków/opinii.Treść strategii publikujemy w załączeniu.

Do pobrania projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20202015-11-11 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - etap opracowania lokalnych kryteriów wyboru

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia tj. 7 Gmin Powiatu Wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa. Prace nad strategią zbliżają się ku końcowi. Zapraszamy do zgłaszania uwag do lokalnych kryteriów wyboru, opracowanych na podstawie wcześniej zgromadzonych materiałów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do lokalnych kryteriów wyboru

  więcej >>


2015-11-09 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposób realizacji strategii oraz formułowania wskaźników

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia tj. 7 Gmin Powiatu Wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa. Po uporządkowaniu materiałów z konsultacji społecznych grupa robocza pracuje nad opracowaniem tych materiałów. Jednym z etapów jest wypracowanie rozwiązań stanowiacych sposób realizacji starategii oraz formułowanie wskaźników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do rozwiązań stanowiacych sposób realizacji strategii .

Zgłaszanie uwag do wskaźników realizacji LSR.


  więcej >>


2015-11-03 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju - etap analizy SWOT oraz określania celów strategii i ustalania ich hierarchii

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia. Po uporządkowaniu materiałów z konsultacji społecznych grupa robocza pracuje nad opracowaniem tych materiałów. Jednym z etapów jest zebranie w całość analiz słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń czyli analiz SWOT sporządzonych na spotkaniach w 8 gminach obszaru objętego tworzoną strategią.Na podstawie tych danych sfrmułowane zostały cele i wskaźniki lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiamy wynik tych działań.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do analizy SWOT.

Zgłaszanie uwag do określenia celów i wskaźników strategii.

  więcej >>


2015-11-01 

Konsultacje LSR - etap diagnozy obszaru oraz identyfikacji grupy docelowej

„Między Prosną a Wartą” – LGD jest w trakcie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem stowarzyszenia. Po uporządkowaniu materiałów z konsultacji społecznych grupa robocza pracuje nad opracowaniem tych materiałów. Jednym z etapów jest zdefiniowanie potrzeb i problemów obszaru czyli tzw. diagnoza obszaru. Ponadto dokonano analizy grupy docelowej strategii.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru "Między Prosną a Wartą" do zapoznania się z tymi materiałami i do zgłaszania swoich uwag.

Zgłaszanie uwag do diagnozy obszaru.

Zgłaszanie uwag do zidentyfikowanej grupy docelowej strategii.

  więcej >>


2015-10-16 

Zaproszenie na posiedzenie Rady - 3 listopad 2015 r.

W związku z zakończoną realizacją działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszam na posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania, którego celem będzie podsumowanie działalności Organu Decyzyjnego LGD. Posiedzenie odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).

  więcej >>


2015-10-01 

Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów

Fundacja Wspomagania Wsi już po raz kolejny ogłosiła nabór uczestników warsztatów szkoleniowych, które pozwolą na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowania wniosków o dotacje.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

  więcej >>


2015-09-22 

Jakie możliwości da nam nowy LEADER

Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją na temat możliwości jakie dawać będzie inicjatywa LEADER w lata 2014-2020 (a tak naprawdę w latach 2016-2022). W informacji tej znajdziecie Państwo wstępne wytyczne do tego co zrobić aby móc wnioskować o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, gdyż wiemy, że nasi mieszkańcy mają wiele ciekawych pomysłów, z pewnością wiele z nich będzie mogło być dofinansowane z Leader’a.

Dla przypomnienia w poprzednim okresie programowania dzięki inicjatywie LEADER udało się dofinansować aż 104 wnioski. W wyniku czego w Gminach Powiatu Wieruszowskiego oraz w Gminie Klonowa możecie Państwo spotkać zrealizowane przy wsparciu środków PROW:

  • nowe place zabaw,
  • wyremontowane i doposażone świetlice wiejskie,
  • zakupione instrumenty muzyczne i stroje dla orkiestr dętych oraz zespołów folklorystycznych,
  • wybudowane boiska, siłownie oraz skatepark,
  • zmodernizowane budynki Ośrodków Kultury w Sokolnikach i w Łubnicach,
  • zmodernizowane centrum Lututowa,
  • zagospodarowany teren wokół budynku Urzędu Gminy w Klonowej,
  • zorganizowane imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe,
  • wydane publikacje oraz
  • inwestycje przez przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie na utworzenie lub rozwój swojej dzielności gospodarczej.

Zapraszamy do lektury:)

  więcej >>


2015-09-15 

Zgłoś swój pomysł

Masz pomysł na rozwój swojej miejscowości lub organizacji.

Chcesz założyć działalność gospodarczą lub rozwijać swoja firmę.

To świetnie na Twój pomysł właśnie czekamy.

Już dziś zgłoście Państwo propozycje działań/ projektów jakie chcielibyście Państwo realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat w fiszce projektu.

 

  więcej >>


2015-09-14 

Zakończyliśmy konsultacje społeczne

W czwartek 10 września zakończyliśmy cykl 8 konsultacji społecznych na terenie naszej LGD.

W ostatnich dniach spotkaliśmy się z mieszkańcami Gminy Sokolniki oraz Gminy Wieruszów. Standardowo podczas każdego ze spotkań została sporządzona wnikliwa analiza SWOT naszego terenu, ponadto mieszkańcy mieli możliwość  zgłaszania problemów, z którymi się zmierzają każdego dnia. Pomocnym narzędziem w analizie problemów jak zwykle okazała się przygotowana przez pracowników LGD ankieta.

  więcej >>
znalezionych: 404 na 34 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 21  czerwca  2021Copyright © 2007-2010 by WS