strona główna
2016-06-21 

Kryteria wyboru operacji


„Między Prosną a Wartą”– Lokalna Grupa Działania opracowała dla wszystkich operacji będących przedmiotem naborów wniosków o dofinansowani kryteria wyboru. Kryteria są zróżnicowane w zależności od zakresu operacji. Kryteria te są stosowane w trakcie oceny operacji przez Radę „Między Prosną a Wartą”. Zalecamy zapoznać się z kryteriami wyboru przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Zachęcamy również do konsultowania wniosków w Biurze LGD przed ich złożeniem.

Pod kryteriami jest zamieszczone podejście Rady do innowacyjności, ochrony środowiska przyjęte przed oceną i stosowane podczas oceny wniosków złożonych w naborach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017.

Do pobrania

wersja aktualna

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 8)

  2. Załącznik nr 12: Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 4)

 

wersje archiwalne:

I.

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 6)

I.

  1. Załącznik nr 12: Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 3)

II.

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 5)

III.

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 3)

IV.

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 2)

  2. Załącznik nr 12: Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (wersja nr 2)

V.

  1. Załącznik nr 11: Kryteria wyboru operacji innych niż operacje grantowe, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

  2. Załącznik nr 12: Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury ustalania i zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania

 

 


Ustalone przez LGD podejście do innowacyjności obowiązujące w trakcie oceny wniosków przez Radę złożonych w naborach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017

Do pobrania plik pdf

Ustalone przez LGD podejście do ochrony środowiska i ochrony klimatu obowiązujące w trakcie oceny wniosków przez Radę złożonych w naborach 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017

Do pobrania plik pdf

 

Uwaga
Do otwarcia plików niezbedny jest program do odczytu dokumentów w formacie pdf (np. Acrobat Reader)Copyright © 2007-2010 by WS