strona główna
2016-08-03 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany treści i załączników do  Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

 W związku z uaktualnieniem Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” LGD dokonała zmian w LSR i załącznikach do LSR, w szczególności:

 • w Tabeli celów i wskaźników poprzez skorygowanie wartości wskaźników rezultatu i produktu w związku z właczeniem do LSR jednego projektu własnego,
 • w treści LSR poprzez zmianę zapisów o realizacji projektu własnego LGD,
 • w Planie działania poprzez zmianę harmonogramu osiągania wskaźników produktu,
 • w Planie finansowym poprzez nowy podział kwoty przeznaczonej na wdrażanie LSR.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do godz. 12.00 dnia 8 sierpnia 2016 roku (poniedziałek).

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem strony:2016-07-15 

Informacja o lokalnej Strtegii Rozwoju

Już od końca 2014 roku „Między Prosną a Wartą” - LGD przygotowywała się do podjęcia działań w ramach PROW 2014-2020. Lokalni liderzy oraz pracownicy biura i przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących nowego okresu programowania. W 2015 roku rozpoczęły się prace zmierzające do przygotowania nowej lokalnej strategii rozwoju, która jest podstawą do uczestnictwa nasze LGD w działaniach objętych PROW 2014-20120 w zakresie działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

  więcej >>


2016-07-04 

Konsultacje spoleczne - zmiana Lokalnej Strategii Rozwoju i załaczników

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany treści i załączników do  Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

W trakcie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego budżet Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” został zmniejszony do wartości 5 700 000,00 zł.

Zmiana ta ma wpływ na zakres realizacji LSR, a w szczególności na wartości wskaźników rezultatu i produktu.

 „Między Prosną a Wartą” - LGD uwzględniając zmniejszony budżet dokonała odpowiednich zmian w LSR i załącznikach do LSR, w szczególności:

 • w Tabeli celów i wskaźników poprzez dostosowanie wartości wskaźników do zmniejszonego budżetu,
 • w treści LSR poprzez wykreślenie zapisów o realizacji projektów własnych LGD,
 • w Planie działania poprzez zmianę harmonogramu osiągania wskaźników produktu,
 • w Budżecie poprzez uwzględnienie nowych kwot przeznaczonych na realizację LSR,
 • w Planie finansowym poprzez nowy podział kwoty przeznaczonej na wdrażanie LSR.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do godz. 12.00 dnia 11 lipca 2016 roku.

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem strony:

 2016-06-28 

Lato na marszową nutę 2016

26 czerwca w Dzietrzkowicach już po raz 10 zagrały orkiestry dęte, odbył się Festiwal orkiestr dętych. Nasza LGD była współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Jako organizacja pozarządowa pozyskaliśmy środki od Województwa Łódzkiego i Gminy Łubnice na działania w ramach zadania publicznego. Środki te w istotny sposób wpłynęły na bezpieczeństwo imprezy i umożliwiły wyżywienie, transport i nocleg uczestników.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.2016-06-27 

Uwaga konkurs !!! - Złota Grusza

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ogłasza nabór zgłoszeń w kolejnej  edycji Wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”. Najważniejszym celem organizacji konkursu jest popularyzacja  wypoczynku na wsi i promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich.

Zachęcamy wszystkie gosporarstwa agroturystyczne z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursie.

Termin zgłoszeń upływa 20 lipca br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.lodzkie.pl2016-06-21 

Podsumowanie Rajdu Rowerowego

W dniu 19 czerwca 2016 r. na szlakach rowerowych prowadzących przez powiat wieruszowski i nie tylko, spotkało się 51 osób – uczestników XXXVII Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego. Na mecie Rajdu na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek, napoje oraz słodycze.
W konkursie krajoznawczym pt. "Turystyka i krajoznawstwo w zdrowym stylu” będącym elementem imprezy, uczestniczyły 44 osoby. Przyznano 9 nagród (rowery, hulajnogi typu „Fliker”, materace) w 3 kategoriach wiekowych.
W godzinach popołudniowych, w miłej  atmosferze i w dobrym humorze uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do domów.

  więcej >>


2016-05-19 

Zaproszenie na XXXVII Wojewódzki Rajd Rowerowy

W tym roku, już po raz 37 spotkamy się na trasach „Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego”. Dzięki 36-letniej tradycji Rajd zjednał sobie wielu sympatyków, którzy wpisali udział w tej imprezie do kalendarza swoich wypraw turystycznych. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nas nie zawiodą. Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypoczynek i niezapomniane wrażeni. Oprócz tras rowerowych na miłośników aktywnej turystyki czekają konne i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca naszego regionu.

  więcej >>


2016-05-13 

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany LSR, załącznika do LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Prosną a Wartą” na lata 2014-2020.

Komisja oceniająca Lokalną Strategię Rozwoju „Między Prosną a Wartą” w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązała LGD do zamieszczenia  w treści niektórych kryteriów wyboru operacji opisu wyjaśniającego sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia tego kryterium i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Zobowiązała również LGD do zamieszczenia w części opisującej kryteria wyboru operacji dodatkowych opisów/definicji oraz niebudzących wątpliwości opisów sposobu przyznawania wag (dotyczy wszystkich kryteriów wyboru dla wszystkich planowanych działań).

„Między Prosną a Wartą” - LGD uwzględniając zalecenia komisji dokonała odpowiednich zmian w:

 • kryteriach wyboru operacji innych niż operacje w ramach projektu grantowego,
 • kryteriach wyboru operacji w ramach projektu grantowego.

Oprócz tych zmian LGD dokonała innych zmian związanych z koniecznością usunięcia niespójności zapisów w LSR i załącznikach do LSR z innymi dokumentami. W szczególności:

 •  w treści LSR zmieniono zapis o pracowniku obecnym na posiedzeniach Rady w celu zachowania spójności LSR z Regulaminem Rady,
 •  zmieniono treść załącznika nr 1 do LSR, tj. procedury aktualizacji LSR, która omyłkowo wprowadziła konieczność zatwierdzania wszystkich zmian w LSR przez Walne Zgromadzenie Członków.

Zgodnie z obowiązującymi w „Między Prosną a Wartą” – LGD procedurami powyższe zmiany zostają poddane konsultacjom społecznym.

Konsultacje trwają do 6 czerwca 2016 roku.

Do zmian można odnieść się za pośrednictwem stron:

 2016-04-29 

Pozyskaliśmy środki na realizację nowej strategii - 7 191 500,00 zł.

Złożonej przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania strategii przyznano 189 punktów i tym samym strategia naszego stowarzyszenia została wybrana do realizacji. Jest to dla nas, a przede wszystkim dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa bardzo ważna i dobra wiadomość. Na realizację strategii udało nam się pozyskać kwotę 7 191 500,00 zł.

  więcej >>


2016-02-19 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  więcej >>


2016-01-29 

Od 29 lutego rusza nabór wniosków na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych" w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z decyzją Zarządu, wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w pok. 201 lub 216 (II piętro). Nabór będzie trwał od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r., przy czym wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, a 28 kwietnia br. do godz. 12:00.

  więcej >>


2016-01-25 

Zaproszenie na festiwal tortów

znalezionych: 404 na 34 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 21  czerwca  2021Copyright © 2007-2010 by WS