strona główna
2013-11-25 

Rada oceniła operacje

W dniu 25.11.2013 r. Rada "Między Prosną a Wartą" oceniła wnioski o dofinansowanie operacji odpowiadajace warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
  • Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

złożone w naborze trwającym od 14 października do 8 listopada 2013 r.

Przypominamy, że w ciagu 7 dni od ogłoszenia wyników oceny (tj. do 2 grudnia 2013 r.) wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady. Odwołanie składa sie na formularzu dostępnym TUTAJ na naszej stronie internetowej.

Wyniki oceny zanajdują się TUTAJ2013-10-21 

Klimaty i Smaki

W słoneczny weekend 19 – 20 października 2013 r. Marzena Kaczmarek – kierownik Biura „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania oraz Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek wzięli udział w nagraniu programu „Klimaty i Smaki”  realizowanego przez Telewizję Polską na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ideą Programu „Klimaty i Smaki” jest przedstawienie oryginalności i dorobku Lokalnych Grup Działania, (...)

  więcej >>


2013-10-01 

Nabory wniosków

„Między Prosną a Wartą” – LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  •  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Nabór wniosków trwa od 14.10.2013  r. do 08.11.2013 r.

Poniżej są odnośniki do ogłoszeń i wzorów formularzy:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej2013-09-23 

NOWE CENTRUM MULTIUMEDIALNO – INTERNETOWE

W dniu 20 września 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach uroczyście zostało otwarte Centrum Multimedialno – Internetowe. Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” – LGD Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach złożył w 2012 r. wniosek na małe projekty, na kwotę 24 979,86 zł. Potrzeba zrealizowanej operacji była oddolną inicjatywą mieszkańców Czastar, a zwłaszcza młodzieży i kobiet niepracujących. Nowo otwarte Centrum Multimedialno – Internetowe stanie się dogodnym środowiskiem do rozwijania i tworzenia wszelkich kół integrujących i aktywizujących mieszkańców Gminy Czastary.

  więcej >>


2013-09-16 

Czas na EKO-zawód

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Czas na EKO-zawód” realizowanym przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

  więcej >>


2013-09-10 

MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2013

W dniach 7-8 września 2013 r. „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w 10 edycji Jarmarku Województwa Łódzkiego - Mixer Regionalny Łódzkie 2013, który odbył się  na terenie Atlas Areny w Łodzi. Organizowany przez Urząd Marszałkowski Mixer Regionalny to największa impreza promocyjna, która ma przybliżyć bogactwo i różnorodność regionu łódzkiego. W „miasteczku wystawienniczym” przed halą Atlas Areny swój potencjał zaprezentowało ponad 60 lokalnych samorządów z całego regionu.    

  więcej >>


2013-08-27 

Mixer 2013

Czytaj więcej 7 i 8 września na terenie Atlas Areny odbędzie się MIXER Regionalny Łódzkie 2013 (dawniej znany jako Jarmark Wojewódzki organizowany na Piotrkowskiej). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Impreza stanowi przestrzeń do pokazania pod jednym hasłem różnorodności i bogactwa województwa łódzkiego, jego rdzennej kultury i tradycji oraz dążenia do unowocześnienia i zdynamizowania regionu. Przedsięwzięcie jest wydarzeniem, które ma na celu tworzenie pozytywnego wizerunku województwa łódzkiego oraz umocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem.

Wydarzenie tradycyjnie będzie składać się z części wystawienniczej, podczas której w ciągu dwóch dni zaprezentuje się ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy, jak również z części artystycznej, w ramach której wystąpią popularne zespoły rockowe, reggae i bluesa, grupy dziecięce, orkiestra Teatru Wielkiego oraz wiele innych.

Tegoroczni wystawcy zaprezentują się zgodnie z przynależnością terytorialną, tj. powiaty oraz wszystkie gminy i miasta znajdujące się na ich terenie będą miały możliwość promocji własnego dorobku na wspólnej przestrzeni wystawienniczej. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego, w ramach imprezy swoje walory zaprezentują: regiony partnerskie województwa łódzkiego, przedstawiciele województw z całej Polski, instytucje kultury, parki krajobrazowe.

Na tegorocznej imprezie nie zabraknie również naszej lokalnej grupy działania. Jak co roku promować będziemy obszar „Między Prosną a Wartą”, a także pokazywać osiągnięcia naszej lokalnej społeczności w zakresie wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  więcej >>


2013-08-26 

Dożynki Powiatowo-Gminne 2013

W dniu 25 sierpnia „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w Powiatowo – Gminnych Dożynkach 2013 w Jutrkowie. Uroczystość dożynkową poprzedził korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Łubnic na plac przed remizą OSP.  Po uroczystej mszy świętej nastąpił coroczny dożynkowy obrzęd przekazania świeżo wypieczonego chleba na ręce gospodarzy: Starosty Wieruszowskiego - Andrzeja Szymanka oraz Burmistrza Wieruszowa - Bogdana Nawrockiego.

  więcej >>


2013-08-05 

Lato na marszową nutę

W dniach 02 – 04 sierpnia 2013 zrealizowany został projekt szkoleniowy  pt. „Lato na marszową nutę” złożony do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupę Działania. Realizatorem projektu było biuro podróży „POLONIA” Maria Łuczak.

W ramach projektu w dniach od 02 – 03.08.2013 r. dla uczestników orkiestr dętych zorganizowane zostały warsztaty szkoleniowe. Grupy muzyczne udoskonalały technikę, poszerzały doświadczenie oraz pogłębiały wiedzę o elementach muzyki z uwzględnieniem ich stopnia trudności. Muzykowanie w grupach przyczyniło się do swobodnej ekspresji, opanowania nad rytmem i melodią w oparciu  o indywidualne predyspozycje.

  więcej >>


2013-06-27 

Podsumowanie projektu współpracy

W dniu 26 czerwca 2013 r. w Hotelu „Zielona Weranda” w Widoradzu odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu pn. „Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych” – który jest operacją realizowaną w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 przez cztery Lokalne Grupy Działania z Województwa Łódzkiego. 

  więcej >>


2013-06-27 

Smaki Ziemi Łódzkiej

W niedzielę 16 czerwca br. na rynku łódzkiej Manufaktury, odbyła się  czwarta edycja jarmarku "Smaki Ziemi Łódzkiej", której organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Na kilkudziesięciu stoiskach można było posmakować produktów lokalnych oraz tradycyjnych.

  więcej >>


2013-06-25 

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ

   „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do obejrzenia wycieczki wirtualnej powstałej w wyniku realizacji projektu pn. Szlakiem Zabytków Lokalnych Atrakcji Kulturowych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Utworzenie mapy interaktywnej wraz z wirtualnymi panoramami zawierającymi opis i oznaczenie miejsc na mapie, ma na celu zainteresowanie naszym obszarem i jego atrakcjami oraz wcześniejsze zaplanowanie wycieczki bądź spaceru po obszarze objętym projektem. Wirtualny spacer przestawia walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Zapraszamy na spacer!     

  więcej >>
znalezionych: 404 na 34 stronach
<<< poprzednia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna >>>
NEWSLETTER
 
 
poniedziałek 21  czerwca  2021Copyright © 2007-2010 by WS