Tutaj do pobrania jest zmieniony załącznik do LSR.

(treść dokumentu jest również widoczna w oknie poniżej)

„Między Prosną a Wartą” – LGD dokonała zmiany planu komunikacji, który jest załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokonano zmiany zapisów dotyczycących II półrocza 2017. Pierwotnie nie planowano naborów w tym okresie, jednak z uwagi na wydłużający się czas dostosowania dokumentów związanych z ogłaszaniem naborów do nowych uregulowań prawnych, nastąpiła zmiana harmonogramu ogłaszania naborów. Zmieniony harmonogram zakłada ogłoszenie naboru wniosków w II półroczu 2017 roku.
Zmieniono również zapis dotyczący I półrocza 2019 r. W trakcie tworzenia LSR, kiedy nie znane były szczegółowe warunki przyznawania pomocy przyjęto, że w tym okresie zostanie ogłoszony nabór. Po analizie obowiązujących przepisów LGD zdecydowała się ogłosić wszystkie nabory w latach 2017 i 2018, aby dać czas beneficjentom na sprawna realizację i rzetelne rozliczenie operacji. W I półroczu 2019 roku zaplanowano kampanię promocyjną i wizerunkową między innymi w celu wzmocnienia rozpoznawalności LGD wśród lokalnej społeczności.
Z uwagi na powyższe dokonano zmian zapisów na str. 77 i 78 LSR (jest to Załącznik nr 5 do LSR – Plan komunikacji.
Poniżej zamieszczamy nową treść tego złącznika LSR. Można ją porównać z treścią obowiązującą (również na stronach 77 i 78 aktualnej wersji LSR).

Prosimy o zgłaszanie uwag w formie odniesienia się do istniejących zapisów, lub poprzez zaproponowanie dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej
lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

Uwaga! Konsultacje trwają do godz. 12.00 dnia 16 grudnia 2016 r. (piątek).

Konsultacje zostały zakończone

Podanie adresu e-mail nie jest konieczne, jednak jego podanie umożliwi nam przesyłanie informacji o działaniach naszego stowarzyszenia.

Uwaga! Aby otrzymywać informacje od nas, należy wyrazić zgodę. W tym celu trzeba zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu kontaktowym.

 

Temat:
Widomość:
Gmina:
W przypadku gdy widomość dotyczy w szczególny sposób jednej gminy prosimy o wypełnienie tego pola.
e-mail:
Tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomosci z serwisu