Tutaj do pobrania jest fragment Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczący diagnozy obszaru 'Między prosną a Wartą'


Prosimy o zgłaszanie uwag w formie odniesienia się do istniejących zapisów, lub poprzez zaproponowanie dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się niżej
lub za pośrednictwem naszej poczty e-mail - lgd.wieruszow@wp.pl.
Można również zgłaszać uwagi bezpośrednio w biurze LGD.

 

Temat:
Treść uwag:
e-mail:
Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak
jego podanie umożliwi nam przesyłanie ważnych informacji.
Gmina:
W przypadku gdy uwagi dotyczą w szczególny sposób jednej gminy
prosimy o wypełnienie tego pola.