strona główna
2018-06-12 

Odnowione Centrum Kultury w Czastarach


Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisana operacja stanowi tzw. „dobrą praktykę” oznacza to, że może być inspiracją dla innych organizacji oraz lokalnych społeczności do podjęcia działań na rzecz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Za pośrednictwem „Między Prosną a Wartą” - Lokalna Grupa Działania Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach otrzymała środki na realizację operacji: „Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach”.

Odbioru prac dokonano 11.05.2018r.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 313 420,37 zł w tym 173 790,00 zł dofinansowano ze środków Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Realizowana inwestycja polegała na przebudowie części wewnętrznej budynku należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach.

W wyniku przebudowy sala główna została otwarta poprzez wykonanie szerszych przejść do sal znajdujących się w nawach bocznych, co znacznie poprawiło estetykę tych pomieszczeń. Na części sceny zostały wydzielone dwa pomieszczenia gospodarcze które posłużą do przechowywania sprzętu związanego z obsługą sali widowiskowej. Pierwsze pomieszczenie przeznaczone jest dla artystów występujących na scenie, a drugie pomieszczenie przeznaczone jest do przechowywania: nagłośnienia scenicznego oraz scenografii.

Wykonano również modernizację węzłów sanitarnych WC dla kobiet, WC dla osób niepełnosprawnych, która również pełni funkcję WC dla mężczyzn. Przebudowie została poddana część klatki chodowej z uwagi na konieczność zachowania ciągów komunikacyjnych tj. wejście do szatni oraz wejście na scenę. Dzięki przebudowie schody są bardziej funkcjonalne i bezpieczne. Ponadto wymianie poddane zostały elementy stolarki okiennej z roletami zewnętrznymi, stolarki drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie ściany zostały gruntownie odnowione i pomalowane, na podłodze w korytarzu zostały położone nowe kafle, a w części sali widowiskowej wykładzina PCV. Na scenie został położony nowy parkiet. Całość prac budowlanych zakończona została montażem urządzeń klimatyzujących.

Zdjęcia z wykonanych prac możecie Państwo zobaczyć w załączonej galerii.

Autor:     Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach


wróć
  

Ta strona przeglądana była 1892345 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS