strona główna
2018-05-09 

Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza
w Węglewicach


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Węglewic „ Biała Góra” rozpoczął realizację projektu „Ocalić od zapomnienia – renowacja starego cmentarza w Węglewicach”, który jest operacją w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Projekt przygotowaliśmy na podstawie trzech specjalistycznych opracowań:

 1. Karty cmentarza z roku 2006, autorstwa Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi,
 2. Programu założeń konserwatorskich dla starego cmentarza w Węglewicach (mgr konserwacji Dzieł Sztuki – Ryszard Jerzy Szewczyk),
 3. Projektu prac konserwatorskich szaty roślinnej (mgr inż. Leśnictwa Antoni Filipowicz).

Na projekt składają się  zadania:

 1. Renowacja drzewostanu o wartości historycznej,
 2. Renowacja nagrobków o wartości historycznej,
 3. Odtworzenie traktów pieszych i nasadzenia zieleni,
 4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

Celem projektu jest renowacja nieużytkowanego starego cmentarza w Węglewicach, udostępnienie go wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Na starym cmentarzu znajdują się nagrobki i drzewostan o wartości historycznej; są liczne ślady historii naszej wsi. Chcemy ocalić to od zapomnienia. Projekt powstał z inicjatywy społeczności lokalnej. Już tradycją jest wspólne porządkowanie cmentarza, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych jak i otaczanie opieką grobów naszych lokalnych bohaterów , poległych w walkach narodowowyzwoleńczych. Poprzez wspólne działania (zarówno członków rady parafialnej, członków stowarzyszenia, dzieci i młodzieży, nauczycieli, strażaków i niezrzeszonych mieszkańców wsi) chcemy budować wzajemne zaufanie i przekonanie, że razem możemy zrobić więcej. Celem naszego projektu jest też budowanie w młodym pokoleniu dumy z przeszłości i historii naszej wsi jak też kształtowanie odpowiedzialności za kultywowanie tradycji i ochronę dziedzictwa.

W ramach projektu chcemy odnowić  we współpracy z konserwatorem zabytków,  cztery nagrobki o szczególnej wartości historycznej:

 1. Antoniego Sulimierskiego, który zmarł w 1861r. (najstarszy nagrobek),
 2. Michaiła Pozd'jewa (napis cyrylicą z 1905r.),
 3. Ildefonsa Kozłowskiego, powstańca styczniowego,
 4. Walentego Pacyny, (ofiary cywilnej wojny, zamordowanego w 1943r.).

Wykonamy też prace porządkowe, w tym odtworzenie traktów pieszych, celem udostępnienia interesującej nekropolii, swoistego parku pamięci, mieszkańcom i turystom. Prace zakończymy przygotowaniem tablic informacyjnych, które zostaną umieszczone obok obiektów historycznych. Realizację projektu planujemy do końca października 2018r., by z okazji 100-lecia Wolnej Polski uroczyście udostępnić cmentarz. Aktualnie zakończyliśmy renowację drzewostanu o wartości historycznej.

Do obejrzenia są 2 filmy:

 • pierwszy autorstwa Macieja Spólnego z października 2017r., nakręcony przed rozpoczęciem prac
  - OBEJRZYJ FILM
 • drugi autorstwa Macieja Dzięglewskiego, nakręcony w trakcie wycinki drzew i wykonywania prac pielęgnacyjnych przez specjalistyczny zespół z Zakładu Pielęgnacji Drzew z Żor
  - OBEJRZYJ FILM

Serdecznie dziękujemy autorom filmów.

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic „ Biała Góra”


wróć

Ta strona przeglądana była 1892362 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS