strona główna
2018-04-19 

Podpisane zostały kolejne umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020


Głównym celem spotkania było podpisanie umów na realizację projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych w ramach naborów ogłoszonych w LGD. Ciekawe pomysły i duże zainteresowanie środkami PROW nie tylko przez samorządy, ale przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne jak również przedsiębiorców to efekt szeregu przeprowadzonych konsultacji społecznych i powstania Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej przez zespół pod kierownictwem pana Andrzeja Szymanka – Starosty Wieruszowskiego, ówczesnego Prezesa LGD. Wsparcie merytoryczne dla składających wnioski świadczyła  Lokalna Grupa Działania ”Między Prosną i Wartą” pod kierownictwem pani Marzeny Kaczmarek.

Podpisanie umów poprzedziło szkolenie przeprowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego z panią Marią Kaczorowską – dyr. Departamentu Funduszu PROW na czele. Szkolenie związane było ze składaniem wniosków o rozliczenie i uzyskanie płatności za realizację projektów.

W ramach podejmowania działalności gospodarczej można było uzyskać premie po 50 tys. zł. Pieniądze zostaną przekazane 4 osobom, które rozpoczną świadczyć usługi architektoniczno – projektowe, geodezyjne, mechanizacyjne oraz weterynaryjne. 

Wpisując się w zakres infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej lokalne stowarzyszenia oraz samorządy zbudują boiska do piłki siatkowej, plenerowe centrum „Różanka” w Wójcinie, plac street workout na Podzamczu. Na największą pulę pieniędzy mogła liczyć gmina Wieruszów, która podejmie się przebudowy przystani kajakowej na Prośnie, z kolei Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Osowa „Pod Kostrzewą” rozpocznie przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dotacje wyniosą odpowiednio 127 oraz 95 tys. zł. 

Realizując działania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego sporo pieniędzy otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie. Mowa o „pierwszym wieruszowskim jarmarku w niepodległej Polsce” (85 tys. zł), promocji potraw regionalnych oraz imprez kulinarnych (77 tys. zł). Jednostka będzie prowadziła warsztaty muzyczne, których finałem ma być hymn Wieruszowa jako element tożsamości lokalnej (50 tys. zł). Gmina Sokolniki pozyskała 31 tys. zł na festiwal lokalnych kulinariów oraz wystawę produktów żywnościowych. 

W podpisaniu umów z beneficjentami obok marszałka wzięli udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik, prezes LGD Teresa Piotrowicz, kierownik LGD Marzena Kaczmarek oraz samorządowcy. 


wróć
  

Ta strona przeglądana była 1892358 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS