strona główna
2019-04-30 

PÓŁ MILIONA na kulturę i dziedzictwo lokalne - 9 maja podpisujemy umowy


W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów w ramach dwóch projektów grantowych:

 • projektu grantowego w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej pt. „Infrastruktura kulturalna na terenie gmin: Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów”.
 • projektu grantowego w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego pt.: „Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego na terenie gmin: Bolesławiec, Łubnice, Klonowa, Sokolniki i Wieruszów”.

Podpisanie umów odbędzie się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów (I piętro).

Na podpisanie umów zapraszamy osoby upoważnione do reprezentacji wszystkich 18-stu Grantobiorców, którym zostało przyznane dofinansowanie.

Przypominamy, że w naborze nr 2/2018/G zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, pomoc otrzymali:

 1. Gmina Czastary na „Przebudowę Centrum Kultury w Kątach Walichnowach”;
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radostów na „Przebudowę Centrum Kultury w Radostowie Pierwszym”;
 3. OSP w Osowej na „Modernizację świetlicy w Osowej”;
 4. OSP w Dymkach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Dymkach”;
 5. OSP w Lipiczu na „Wykonanie remontu dachu na remizie OSP część świetlicowa”;
 6. OSP w Kluskach na „Przebudowę świetlicy wiejskiej przy OSP w Kluskach”;
 7. OSP w Łękach na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Łęki”.

Natomiast w naborze 3/2018/G w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, pomoc otrzymali:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NNMP w Wieruszowie na „Renowacje i Restauracje zabytkowej ambony w kościele Cmentarnym Św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej”;
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka na „Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci z terenu Gminy Bolesławiec”;
 3. Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki na realizację grantu pt. „Bajkowa Gmina Sokolniki w obiektywie”;
 4. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i okolic na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Mieleszynie”;
 5. OSP w Kamionce na „Doposażenie Sali w Kamionce w sprzęt AGD”;
 6. OSP w Żdżarach na „Doposażenie w sprzęt AGD świetlicy wiejskiej w Żdżarach”;
 7. Gmina Bolesławiec na realizację grantu pt. „Baszta Bolesławiec - odrestaurowanie linii energetycznej”;
 8. Stowarzyszenie Gospodyń „Wójcin nad Prosną” na realizację grantu pt. „Stowarzyszenie Gospodyń wizytówką wsi Wójcin”;
 9. OSP w Klonowej na „Zakup instrumentów do orkiestry OSP Klonowa”;
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa na „Przebudowę obelisku upamiętniającego II wojnę światową i zagospodarowanie placu wokół niego”;
 11. Stowarzyszenie Klub Seniora 50+ na realizację grantu pt. „Łubnickie przyczynki do 100 - lecia niepodległości”.

Łącznie na terenie naszej LGD zostanie rozdysponowane prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH.

 


wróć

Ta strona przeglądana była 1938271 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS