strona główna
2017-11-22 

Odbyło się szkolenie dla beneficjentów


W dniu 20 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie dla osób, które uzyskały dofinansowanie do swoich przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Osoby te złożyły wnioski o dofinansowanie w naborach przeprowadzonych przez „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w styczniu 2017 r. W styczniowym naborze wybrano do dofinansowania 10 operacji z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i zachowania dziedzictwa lokalnego. Wnioskodawcami w tych zakresach były stowarzyszenia działające na naszym terenie oraz gminy.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem naszej LGD nowe mundury otrzymają muzycy orkiestr dętych w Wieruszowie i Łubnicach. Orkiestra w Łubnicach wzbogaci się dodatkowo o nowe instrumenty muzyczne. Zachowaniu naszego dziedzictwa lokalnego służyć będą przedsięwzięcia polegające na renowacji starego cmentarza w Węglewicach oraz wymiana drzwi w zabytkowym kościele w Łubnicach.

Powstaną również nowe i zostaną zmodernizowane istniejące obiekty rekreacyjne na terenie gmin Klonowa i Sokolniki oraz wyremontowana będzie świetlica w Czastarach.

Dofinansowanie do swoich przedsięwzięć otrzyma również 20 przedsiębiorców. Są wśród nich osoby prowadzące już firmy oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z myślą o wszystkich beneficjentach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zorganizował w Wieruszowie szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosku o płatność. Prawidłowo przygotowany wniosek jest podstawą rozliczenia otrzymanych środków. Błędy mogą skutkować brakiem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu części lub nawet całości środków już otrzymanych.

Do Wieruszowa przyjechało 4 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia szkolenia. Zwracamy uwagę, że frekwencja na spotkaniu była niska, nie wszyscy, którzy potwierdzili wcześniej swoją obecność pojawili się na szkoleniu.


wróć
  

Ta strona przeglądana była 1867353 razy.
Copyright © 2007-2010 by WS